II Śląska Konferencja RENOAKTYWATOR już za nami

2017-02-23

II Śląska Konferencja RENOAKTYWATOR już za nami

W czwartek, 16 lutego zakończyła się II Śląska Konferencja Renoaktywator, której tematem przewodnim była  „Globalna energooszczędność, czyli jak racjonalnie wykonywać termomodernizacje i efektywnie zarządzać energią”. 

Ponad stu uczestników seminarium, którymi w większości były osoby odpowiedzialne za szeroko pojętą energooszczędność /Prezesi, Kierownicy działów technicznych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych oraz Zarządcy Nieruchomości/ mieli okazję zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w temacie termomodernizacji, wentylacji, a także energooszczędnych dźwigów. 

Wszystko to w połączeniu z nowymi, alternatywnymi źródłami energii  prezentowanymi przez osoby związane z branżą fotowoltaiczną mogło napawać optymizmem, szczególnie w czasach kiedy energia staje się towarem deficytowym i bardzo drogim. 

Duża część tematów prezentowanych podczas drugiej edycji, dla jej uczestników, była tak ważna i interesująca, że na pewno znajdzie swoją kontynuację, już za rok, na III Śląskiej Konferencji Renoaktywator, na którą już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszają Organizatorzy.