III Śląska Konferencja RENOAKTYWATOR

III Śląska Konferencja RENOAKTYWATOR

01 marca 2018 r. w Katowicach w auli konferencyjnej Hotelu Monopol odbędzie się III Śląska Konferencja RENOAKTYWATOR.


Tematem konferencji będzie "Renowacja i Modernizacja Obiektów i Kamienic Zabytkowych".

Na konferencji będziemy gościć osoby na stałe związane z procesem modernizacyjnym  kamienic         i obiektów zabytkowych czyli: konserwatorów, projektantów, osoby zarządzające takimi zasobami, inwestorów oraz firmy specjalizujące się w realizacji takich inwestycji.

Patronat medialny: 

Izolacje, Ekspert Budowlany, Globenergia, Builder, Architektura i Biznes.

Partnerzy konferencji: 

Farby KABE Polska, STEKRA, Stropy Rektor, Aereco wentylacja, Budosprzęt zszywanie konstrukcji, Rheinzink Polska Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny:

Politechnika Śląska, PZITB /oddział Gliwice/


Poniżej harmonogram wystąpień podczas konferencji:


9.15-10.00 - rejestracja uczestników

Sesja I

10.00-10.10 - otwarcie konferencji – Paweł Gałuszka Kierownik Działu Szkoleń Farby KABE

10.10-10.25 - „Problematyka ochrony zabytków w województwie śląskim” – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Łukasz Konarzewski

10.25-10.45 - "Poprawa izolacyjności termicznej ścian budynków zabytkowych" - dr inż. Paweł Krause Politechnika Śląska, dr inż. Dominik Wojewódka – STEKRA

10.45-11.00 - „Skuteczna i trwała renowacja obiektów zabytkowych w kontekście innowacyjnych rozwiązań Farby KABE Polska” - Paweł Gałuszka Farby KABE

11.00-11.15 - „Energooszczędne rozwiązania wentylacji kamienic i obiektów zabytkowych” - Maciej Janicki Aereco

11.15-12. – rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa

Sesja II

12.10-12.30 - "Uszkodzenia i naprawy ścian budynków o charakterze zabytkowym" - Prof. Pol. Śl. dr hab inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska 

12.30-12.45 – „Rektor - systemy stropowe sprężone – wymiana stropów" Przemysław Deryło RECTOR 

12.45-13.00 - "Remonty Kamienic i Budynków Zabytkowych z zastosowaniem technologii HELIFIX" Danuta Pskit - Muławska Budosprzęt

13.00-13.20 - „Od cynku do tytan-cynku. Współczesne metody renowacji dachów, elewacji i detali architektonicznych z wykorzystaniem rzemiosła blacharskiego” Igor Pilutkiewicz Rheinzink Polska Sp.  z o.o.

13.20-13.30 – rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa

13.30 - lunch


Udział w konferencji poza zaproszonymi gośćmi jest odpłatny w kwocie 120,00 zł.

Dane do przelewu znajdują się z zakładce kontakt.