Kontakt

Numer konta bankowego:
BANK PEKAO S.A. 
II O. Katowice
52 1240 2959 1111 0000 3125 5330

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88, 40-742 Katowice


Biuro Obsługi konferencji (sprawy organizacyjne, wpłaty, zgłoszenia):
 tel. kontaktowy 32 / 609 57 47

Paweł Gałuszka tel. 606 793 210