III ŚLĄSKA KONFERENCJA  RENOAKTYWATOR 

„Renowacja i modernizacja kamienic i budynków zabytkowych”

 

 

Patronat Merytoryczny Konferencji: 
Partnerzy Konferencji:
                          
                           
Patronat Medialny: 


PROGRAM KONFERENCJI


9.15-10.00 - rejestracja uczestników

Sesja I

10.00-10.10 - otwarcie konferencji 

Paweł Gałuszka Kierownik Działu Szkoleń Farby KABE

10.10-10.25 - „Problematyka ochrony zabytków w województwie śląskim” 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Łukasz Konarzewski

10.25-10.45 - "Poprawa izolacyjności termicznej ścian budynków zabytkowych" 

dr inż. Paweł Krause Politechnika Śląska, dr inż. Dominik Wojewódka – STEKRA

10.45-11.00 - „Skuteczna i trwała renowacja obiektów zabytkowych w kontekście innowacyjnych rozwiązań Farby KABE Polska” 

Paweł Gałuszka Farby KABE

11.00-11.15 - „Energooszczędne rozwiązania wentylacji kamienic i obiektów zabytkowych” 

Maciej Janicki Aereco

11.15-12. – rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa

Sesja II

12.10-12.30 - "Uszkodzenia i naprawy ścian budynków o charakterze zabytkowym" 

Prof. Pol. Śl. dr hab inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska 

12.30-12.45 – „Rektor - systemy stropowe sprężone – wymiana stropów" 

Przemysław Deryło RECTOR 

12.45-13.00 - "Remonty Kamienic i Budynków Zabytkowych z zastosowaniem technologii HELIFIX" Danuta Pskit 

Muławska Budosprzęt

13.00-13.20 - „Od cynku do tytan-cynku. Współczesne metody renowacji dachów, elewacji i detali architektonicznych z wykorzystaniem rzemiosła blacharskiego” 

Igor Pilutkiewicz Rheinzink Polska Sp. z o.o.

13.20-13.30 – rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa

13.30 - lunch

Zapraszamy !