IV ŚLĄSKA KONFERENCJA  RENOAKTYWATOR 

„Remonty, renowacja czy konserwacja - nowoczesne metody i narzędzia 

skutecznego ich przeprowadzenia w obiektach mieszkalnych, 

zabytkowych i sakralnych”

 

 Partnerzy Konferencji:
                          
                           

Patronat Medialny: 


PROGRAM KONFERENCJI


Poniżej harmonogram prezentacji podczas konferencji:

08:45-09:25- Rejestracja uczestników

Sesja I

09:30-09:50 - „Wybrane problemy techniczne wykonania robót budowlanych
w obiektach zabytkowych” Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Elżbieta Oczkowicz

09:50-10:20 - „Wykorzystanie farby polikrzemianowej do odtwarzania dawnych
technik malarskich na przykładzie polichromii kościoła OO. Dominikanów
w Tarnobrzegu i kościoła parafialnego w Woli Raniżowskiej
Elżbieta Graboś, Zbigniew Gil 

10:20-10:40 - „Wybrane problemy utrzymania obiektów sakralnych”
Ekonom Diecezji Gliwickiej Ks. Bernard Koj

10:40-11:00 - „Wsparcie inwestycji energooszczędnych dla obiektów
zabytkowych i sakralnych” dr inż. Dominik Wojewódka

11:00-11:20 -  „Zabezpieczenie ogniowe i izolacyjność akustyczna stropów
drewnianych Anna Ligienza (Siniat) 

11:20-12:00 - rozmowy kuluarowe/przerwa kawowa


Sesja II

12:00-12:20 - „Naprawy murowanych wież kościołów”
Prof. Pol. Śl. dr hab. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska

12:20-12:40- „Wentylacja w obiektach poddawanych termomodernizacji”
Maciej Janicki (Aereco)

12:40-12:50 - „Badania styropianu grafitowego w systemach ociepleń ETICS”
dr inż. Paweł Krause (Politechnika Śląska)

12:50-13:10 - "Modernizacja systemów grzewczych w obiektach zabytkowych i mieszkalnych"  Wojciech Jach (Viessmann)

13:10-13:20 - rozmowy kuluarowe/zakończenie konferencji 

13:20 - lunch